ტარიფები

  • FBM
  • FBA მოსამზადებელი ცენტრი

დამუშავება და შენახვა

ზომების ჯამი < 50 სმ. 50-90 სმ. 90-110 სმ. < 110 სმ. < 110 სმ. > 110 სმ.
წონა < 2.5 კგ. < 10 კგ. < 20 კგ. < 30 კგ. < 50 კგ. > 50 კგ.
 
50-100 ცალი $2.50 $3.00 $3.80 $5.00 $10.00 განიხილება ინდივიდუალურად
101-300 ცალი $2.50 $3.00 $3.80 $7.00 $15.00
301-500 ცალი $2.50 $3.00 $3.80 $7.00 $15.00

501+ 

 

განიხილება

ინდივიდუალურად

განიხილება

ინდივიდუალურად

განიხილება

ინდივიდუალურად

განიხილება

ინდივიდუალურად

განიხილება

ინდივიდუალურად

           
აბრუნებს დამუშავებას  $1.50 $1.80 $2.00 $3.00 $3.00  

 

 

შენახვა - 1.1 $/ft3 თვეში კონსოლიდაციაპირველი ორი ნივთი $2.5 + $0,5 ყოველ მომდევნო ნივთზე დამატებითი შეფუთვაგანიხილება დამატებითი საკომისიოს ხარჯზე მხოლოდ ფოტო 4$
ტრანსპორტირება ამერიკაში და მის ფარგლებს გარეთ არ არის გათვალისწინებული ფასში. ტარიფი დამოკიდებულია არჩეულ საფოსტო სერვისზე და დანიშნულების ადგილზე

FNSKU კოდების გადაკვრა

პროდუქტის რაოდენობა 0-100 ცალი 101-300 ცალი 301-500 ცალი 501-1000 ცალი 1000 + ცალი
ტარიფი (აშშ დოლარი) - 0.9 0.8 0.75 განიხილება ინდივიდუალურად

ბოქს ფორვარდინგი

ზომების ჯამი < 100 სმ <= 120 სმ > 120 სმ
წონა < 15 კგ < 20 კგ > 30 კგ  

 

0-100 ცალი $5.00 $5.00 $6.00  
101-300 ცალი $4.00 $5.00 $6.80
301-500 ცალი $3.00 $4.00 $5.00
501-1000 ცალი $3.00 $4.00 $5.00
1000+ ცალი $3.00 $4.00 $5.00
       

დამატებითი სერვისები

საწყობში შენახვა $1.1/ფუტ3 თვეში. 
მობრუნებული პროდუქციის დამუშავება
 მყიდველებისაგან უკან დაბრუნებული პროდუქციის მიღება/დამუშავება
$1.5 ერთეულზე

მხოლოდ ფოტო 4$

ინსპექტირება
საწყობში მიღებული პროდუქციის დეტალური ინსპექტირება
$35 საათში (მინიმუმ 30 წუთი)
რემუვალ ორდერების დამუშავება 
ამაზონიდან გამოტანილი პროდუქციის მიღება/დამუშავება
$1.2 ერთეულზე